logifact ® WMS/MES

System wspierania obsługi produkcji

  • LOGIFACT®WMS/MES (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM / MANUFACTURING MANAGEMENT SYSTEM)

System zarządzania magazynem oraz operacjami produkcyjnymi wraz z przepływem materiałów w produkcji.
Oprócz systemów informatycznych zarządzania pracą magazynów dystrybucyjnych oferujemy również rozwiązania obejmujące wszystkie funkcjonalności systemu logifact®WMS oraz dodatkowo:

 

  • rejestrację wykonywanych operacji produkcyjnych,
  • analizę danych zebranych w trakcie procesu produkcyjnego,
  • sterowanie przepływem materiałów w produkcji i magazynach produkcyjnych

Do głównych zadań systemu logifact®WMS/MES w zakresie operacyjnego sterowania przepływem materiałów w wydziałach produkcyjnych należy:

  • Dostarczanie surowców i półfabrykatów do buforów produkcyjnych
  • Zarządzanie przepływami wewnątrz-produkcyjnymi – zarządzanie to obejmuje przesunięcia pomiędzy buforami produkcyjnymi wynikającymi z bieżących potrzeb produkcji. Przesunięcia pomiędzy buforami produkcyjnymi będą sterowane przez człowieka (decyzyjnie). Odbiór wyrobów gotowych z produkcji – rejestracja formowanie jednostek ładunkowych z wyrobami schodzącymi z produkcji, generowanie odpowiednich;zadań transportowych
  • Odbiór niewykorzystanych surowców i półfabrykatów z buforów produkcyjnych
     do Magazynu.

Są to systemy dedykowane dla średniej wielkości przedsiębiorstw, w których występuje gniazdowy typ produkcji. Narzędzia te pracują z wykorzystaniem technologii mobilnych, dzięki czemu dane gromadzone w procesie logistycznym oraz produkcyjnym są danymi wiarygodnymi i dostępne są w czasie rzeczywistym. Dodatkowe założenie jest takie, że planowanie zleceń produkcyjnych i tworzenie harmonogramu produkcji bazuje na planach produkcyjnych dostarczanych przez dedykowany system Zamawiającego wyspecjalizowany w tego typu operacjach.