Oferujemy usługi doradcze i projektowe ściśle skoncentrowane na logistyce przepływu materiałowego. Kształtujemy procesy logistyki magazynowej aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych środków pracy i płynny przepływ fizycznego strumienia towarów.

Naszą ofertę kierujemy do firm, które planują lub realizują inwestycje związane z budową nowego magazynu lub modernizacją infrastruktury oraz organizacji pracy obiektu istniejącego.

Zakres usług projektowych i doradczych obejmuje:

 1. Analizę procesów przepływu materiałowego, zapasów oraz organizacji pracy magazynu w wyniku, której (po uwzględnieniu prognoz wzrostu) opracowywane są:
  • Dane liczbowe opisujące docelowy system logistyczny i stanowiące podstawę przyszłych prac projektowych,
  • Schemat docelowego przepływu materiałów w magazynie,
  • Główne założenia dla przyszłej organizacji pracy w magazynie.
 2. Opracowanie wariantowych koncepcji ukształtowania funkcjonalno – przestrzennego magazynu, która obejmuje zaprojektowanie m.in.:
  • bryły magazynu z wrysowaniem jej w dostępną działkę,
  • odpowiedniej ilości i wielkość niezbędnych stref magazynowych,
  • optymalnego systemu składowania dla poszczególnych stref,
  • właściwej ilości oraz typów środków transportu wewnętrznego,
  • prawidłowego doboru stanowisk pracy w każdej ze stref magazynowych,
  • inne.
 3. Projekt systemu przepływu materiałowego, tzn.:
  • opis organizacji pracy oraz procesów zachodzących w każdej ze stref magazynowych,
  • ostateczny dobór wyposażenia technicznego,
  • obliczenie maksymalnych wydajności dla poszczególnych stref,
  • określenie zasad organizacji pracy.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na wykonawstwo magazynu, w tym m.in.:
  • opracowanie harmonogramu prac związanych z uruchomieniem nowego obiektu,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowych na wykonawstwo oraz wyposażenie hali,
  • analiza i porównanie ofert,
  • współudział w pertraktacjach z potencjalnymi dostawcami,
  • doradztwo przy wyborze najlepszych ofert.