System ®WMS to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań tej klasy dostępnych na polskim rynku. Rozwój systemu jest podyktowany zmieniającymi się warunkami rynkowymi i podążającymi za nimi oczekiwaniami klientów. W chwili obecnej wdrażamy czwartą generację ®WMS.

System jest wdrażany w bardzo różnych firmach o bardzo zróżnicowanych wymaganiach i oczekiwaniach. Od magazynów mniejszych z niewielką obsadą ludzką i umiarkowanym natężeniu strumieni materiałowych po największe w Polsce i najbardziej dynamiczne pod względem przepływów centra dystrybucyjne.

Jest to dzisiaj możliwe, ponieważ system ®WMS oferuje zróżnicowane typy obsługi procesów magazynowych (strategie magazynowe). Dzięki temu zarządzanie pracą magazynu może zostać zoptymalizowane i zracjonalizowane w każdym typie magazynu.

System ®WMS zapewnia możliwość zarządzania różnorodnymi procesami magazynowymi przy wykorzystaniu następujących strategii zarządzania:

opis >>

 • nakazowa, w której system planuje zadania i wydaje dyspozycje operatorom (wskazuje konkretne miejsca pobrania, odłożenia, numery jednostek etc.),
 • decyzyjna, w której system wspiera operatora w podejmowaniu właściwych decyzji, pozostawiając mu jednocześnie określony zakres uprawnień decyzyjnych,
 • rejestracyjna, w której system rejestruje operacje wykonywane w sposób autonomiczny przez operatora

Na dobór optymalnej dla magazynu strategii zarządzania wpływ mają takie czynniki, jak:

opis >>

 • kontrola i monitorowanie procesów magazynowych,
 • złożoność procesów magazynowych,
 • dynamika i wielkość przepływu,
 • poziom organizacyjny magazynu,
 • wielkość zatrudnienia (ilość pracowników operacyjnych pracujących w systemie na jednej zmianie),
 • zwymiarowanie produktów,
 • zakres uprawnień decyzyjnych pracowników.


Ostatecznie wpływ na koszty przygotowania i wdrożenia systemu ®WMS mają czynniki decydujące o stopniu jego złożoności:

opis >>

 • oczekiwany przez Klienta i wymagany dla sprawnej realizacji procesów magazynowych zakres modułów i funkcji systemu,
 • możliwość samodzielnej adaptacji systemu przez Klienta, tzn. ilość dostępnych dla użytkownika funkcji konfiguracyjnych systemu, dających możliwość zmian m.in. w strategicznych zasadach zarządzania magazynem czy też w sposobie obsługi poszczególnych procesów,
 • możliwość modyfikacji systemu przez Logifact, tzn. ilość i rozmiar zmian (modyfikacji) w systemie wykonywanych przez naszą firmę w celu wykonania i wdrożenia idealnie dopasowanego do potrzeb Klienta. Jest to również czynnik decydujący o tym, jak bardzo otwartego rozwiązania oczekuje Klient.